UAB „Medarvitas“ įgyvendina projektą „Saulės jėgainės įrengimas“, kurio metu ketinama įrengti  297 kW pajėgumo saulės elektrinę. Saulės elektrine pagamintas elektros energijos kiekis sieks 286600 kWh per metus. Tai sudarytų apie 30 proc. įmonės planuojamo sunaudoti elektros energijos kiekio.

Įsirengus saulės jėgainę, pavyktų įgyvendinti elektros energijos vartojimo ir išlaidų valdymą bei galutinai kompensuoti reaktyvinės energijos kiekius, taip pat būtų sutaupyta lėšų dėl kompensuotos reaktyvinės elektros energijos. Įdiegus saulės jėgainę  bus galima lengvai didinti elektrinės galią priklausomai nuo įmonės galimybių, poreikių.

Projektas iš dalies finansuojamas pagal priemonę „Atsinaujinantys energijos ištekliai pramonei LT+“. Projekto įgyvendinimui iš Europos regioninės plėtros fondo skirta 211 tūkst. Eur.